Koupě Nového lesa
300 let / 26. 2. 2017
Přijďte s námi oslavit zrod Braunova Betlému.

26. 2. 1717 prodali královédvorští konšelé hraběti Šporkovi Nový les, aby tu hrabě následně nechal vybudovat unikátní krajinosochařské dílo.


Hrabě Špork u Staré radnice ve Dvoře Králové nad LabemPřímý přenos

Příjezd hraběte Šporka a podpis smlouvy bude přenášen živě na kanáu Královédvorsko.czPozvání na akci.
Program - 26. února 2017

13:00 - Náměstí T.G. Masaryka
Slavnostní příjezd hraběte Šporka a uvítání radou města.

Kočár a barokní kostýmy.
Role hraběte Šporka se zhostí osobně potomek hraběte pan Stephan Sweerts-Sporck a jeho paní. Uslyšíte fanfáry v podání žáků ZUŠ R. A. Dvorského.
Divadelní scéna přibližně 45 minut.

13:45 - Konšelský sál Staré radnice
Rekonstrukce podpisu smlouvy za přítomnosti médií. Uslyšíte barokní hudbu v podání souboru La Bilancetta.
Kapacita sálu omezena, vstup pouze se vstupenkou.
Divadelní scéna přibližně 45 minut.

po skončení divadla (předpoklad 15:00) - Konšelský sál Staré radnice
Beseda s historiky kteří se věnují Braunově Betlému a Královédvorsku.

15:45 - sál Městského muzea
Koncert: Královédvorští Machristé zahrají pásmo skladeb s názvem Baroko skočné. Uslyšíte písně zpívané našimi předky během liturgického roku. Zazní i Šporkův oblíbený Tanec smrti.
Délka přibližně 40 minut

17:00 - sál Městského muzea
Divadelní představení

Zábavné podání událostí spjatých s prodejem pozemku.
Přibližná délka 45 minut

Během dne bude přístupná výstava o Braunově Betlému, kterou pořádá Městské muzeum DKnL. Pohled na Braunův Betlém očima fotografa Miroslava Podhrázského a řezbáře Leoše Pryšingera. Součástí výstavy jsou obrázky dětí na téma příjezd hraběte Šporka ke Staré radnici. Část obrázků dětí je také v budově dnešní radnice.Výtvarná soutěž

Součástí výstavy Koupě nového lesa, kterou pořádá městské muzeum, jsou práce dětí na téma příjezd hraběte Šporka ke Staré radnici. Část obrázků je také v budově současné radnice. Děkujeme všem dětem za obrázky a pedagogům za součinnost. Obrázky jsou opravdu krásné.
Z technických důvodů jsme se rozhodli odložit vyhlášení výsledků výtvarné soutěže na později. Vítěze budeme kontaktovat po skončení výstavy v polovině března. Výsledky soutěže budou i na této webové stránce. Děkujeme za pochopení.Kostýmy

Kostýmy zajišťuje Půjčovna kostýmů DKnL. Podívejte se na fotografie ze šporkovského Reje čarodějnic inspirovaného událostmi roku 1724, který Půjčovna kostýmů pořádala.

Fotograf Honza Lenhart (více na Google+)


Fotografka Věra Cejnarová (více na Facebook)


Fotograf Pavel Kratochvíl (více na Facebook)


Fotografka Jana Pechlátová (více na Google+)
Plakát (PDF, JPG)

Braunův Betlém

Braunův Betlém v Novém lese je unikátní barokní sochařsko-krajinářskou realizací vzniklou v letech 1718–1732 pro hraběte Františka Antonína Šporka jako širší součást rezidenčního a lázeňského komplexu Kuks.

Autorem je sochař Matyáš Bernard Braun (a jeho dílna).

Národní kulturní památka je na indikačním seznamu památek UNESCO.

Prohlédněte si rekonstrukci původní podoby Braunova Betlému podle modelu, který vytvořil pan Leoš Pryšinger.

Tisková zpráva

Slavnosti připomenou 300 let od zrodu Braunova Betlému

Je 26. února a do Dvora Králové vjíždí kočár, ve kterém se hrdě veze hrabě František Antonín Špork. Přijíždí k radnici, aby tu podepsal smlouvu o koupi pozemku nedaleko Kuksu. Pro Královédvoráky nezajímavý kus lesa plný obtížných skalnatých výběžků, pro hraběte Šporka je ovšem jeho Nový les místem, se kterým má velkolepé plány. Jeden z největších sochařských géniů Matyáš Bernard Braun zde brzy vytvoří ve světovém měřítku unikátní barokní sochařsko-krajinářské dílo, které se stane širší součástí lázní Kuks. Nemýlíte se, jde samozřejmě o Braunův Betlém.

Ano, stalo se to již před 300 lety. Ale pokud chcete vidět příjezd hraběte Šporka a jeho paní do města na vlastní oči, máte právě nyní jedinečnou příležitost. 26. února 2017 od 13:00 na náměstí T. G. Masaryka se Spolek Braunův Betlém chystá tuto významnou událost připomenout a poukázat na zásadní historickou vazbu mezi hrabětem Šporkem, Braunovým Betlémem a Dvorem Králové nad Labem.

Prestiž oslavám dozajista dodá přítomnost pana Stephana Sweerts-Sporcka a jeho paní, kteří nejen že přislíbili svou účast, ale dokonce se uvolili sehrát role svých slavných předků. Seriozní badatele zaujme informace, že zazní autentický text kupní smlouvy, která se dlouho považovala za ztracenou a teprve nedávno se ji podařilo dohledat. Děti i dospělé jistě nadchnou barokní kostýmy z Půjčovny kostýmů DKnL, zkušeného pořadalele šporkovského Reje čarodejnic v Braunově Betlému.

Slavnosti ve Dvoře Králové nad Labem budou živě přenášeny prostřednictvím internetu do celého světa. Nepřeháníme - zájem o přenos projevilo například muzeum v rodišti Matyáše Brauna v rakouském Sautens.

Oslavy budou od 13:45 pokračovat prezentací pro média v Konšelském sále Staré radnice, kde se odehraje divadelně pojatá rekonstrukce podpisu smlouvy. Po ní bude následovat beseda s historiky, kteří se věnují Braunovu Betlému a královédvorskému regionu. Kapacita Konšelského sálu je bohužel malá, ale široká veřejnost ani zde nepřijde zkrátka. V protějším sále bude totiž v běhu výstava mapující dějiny Braunova Betlému, kterou pořádá Městské muzeum.

Na závěr se dění přesune do sálu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. V 17:00 tu začne ochotnické divadelní představení, které si klade za cíl zábavně převyprávět události spjaté s koupí Nového lesa.

V případě zájmu o podrobnosti navšivte web spork.345.cz. Na shledanou 26. února 2017 ve 13:00 na náměstí T. G. Masaryka. Těšíme se na vás.Facebook

Jsme na Facebooku. Dejte nám vědět, že se akce zúčastníte. Šiřte zprávu mezi přáteli. Děkujeme.Děkujeme sponzorům

Image Map

Bazar na Karlově
výkup a prodej sběratelských předmětů,
vyklízení nemovitostí a pozůstalostí